Projekta apraksts

Turpinājums .

Kultūrtelpa Hanzas Perons un laikmetīgu skatuves mākslas notikumu sērija Pārmija aizsāk jaunu starpdisciplināru mākslas projektu ar nosaukumu “TURPINĀJUMS”. Bet šobrīd tas ir eksperiments. Un “kājas tam aug” mūsu šodienā, ko raksturo sociālā distancēšanās, klātienes nesatikšanās, kādam pēkšņā būšana tikai mājās un tikai ģimenē, citam tieši otrādi - nokļūšana sev pilnīgi svešā vidē, kurā vairs nav aiz kā paslēpties.

Koncepcija .

Liminalitāte - mirklis pa vidu - ir skaists, bet reti lietots vārds.

Tas ir iekšējs stāvoklis vai situācija, kurā mēs nonākam, esot pārejas fāzē no viena posma uz nākamo. Tas notiek, kad esi “ne šur, ne tur” – esi atstājis vienu telpu, bet vēl neesi iegājis citā. Brīdis, kad mēs it kā karājamies gaisā – starp darbiem, mīlestībām un attiecībām, vērtībām un nākotnes plāniem. Tas ir mūsu kopējais un individuālais starpstāvoklis – esība pa vidu, ieildzis mirklis pirms nākamā etapa. Un mēs visi sev jautājam, kāds būs TURPINĀJUMS. Un kur? Un, kā? Ar ko kopā? To, kādā fāzē mēs katrs pāriesim un kur nonāksim, šodien ne zinām, ne varam droši paredzēt. Un nevaram arī pateikt, ko būsim paņēmuši no iepriekšējā stāvokļa, ko tas mums būs atņēmis un ko devis. Tomēr šis mirklis ir vēsturisks – ne tikai visai pasaulei, bet katram no mums individuāli. Un to mēs varam un to mums vajag piefiksēt, lai vēlāk – esot jau nākamajā dzīves posmā, uz to varētu atskatīties un saprast, kam esam izgājuši cauri un kāds ir TURPINĀJUMS.

Par projektu .

Viss sākas ar septiņiem kuratoriem. Un katram no viņiem ir viens jautājums un tēma, par ko viņi aicinās mūs domāt un reflektēt. Jautājums, uz kuru atbildes meklē viņi paši.

Aicinām ikvienu kļūt par projeka līdzautoru un daļu no mūsu radošās komandas, iesūtot mums savus mirkļu tvērumus un sajūtu pierakstus!

Atbilstoši katra kuratora iecerei, tās var būt vēstules, pārdomas, video un audio ieraksti, sarunu fiksācijas, fototogrāfijas vai citas izteiksmes formas, kas definētas katras konkrētās tēmas aprakstā.

Iesūtītās vēstules un darbus (kas var būt adresētas kādam konkrētam cilvēkam vai iedomu tēlam, sajūtai, slimībai vai mīlestībai) mēs iedzīvināsim un atrādīsim, apvienojot tos kopējā mākslas darbā. Kāds tas būs? To noteiks iesūtītie darbi, projekta kuratoru un piesaistīto mākslinieku redzējums.

Mēs ticam, ka šī projekta turpinājums būs satikšanās – kad un kā vien tas būs iespējams. Varbūt tā būs izstāde, varbūt izrāde vai muzikāla performance – to noteiks laiks, vieta un telpa, kurā drīkstēsim atkal satikties aci pret aci lielākā pulkā.

Visus materiālus, kas tiks iesūtīti projekta Turpinājums organizatoram, organizators var bez atlīdzības izmantot projekta komunikācijā, tai skaitā komerciālos nolūkos, publikācijās un jebkādos citos veidos, visos laikos un visās pasaules teritorijās. Materiālu autors nodod visas autora mantiskās tiesības organizatoram un personām, kurām organizators nodevis tiesības izmantot materiālus. Projekta Turpinājums organizators apņemas ievērot materiāla autora personiskās tiesības tikt norādītām kā autoram.

Sūti savu turpinājumu!

Pārmija logo
Hanzas perons logo